ÅKP Blue Innovation Arena

Vi har skapt en moderne allmenning der mennesker, teknologi og kunnskap kobles sammen for å utvikle nye produkter, tjenester og løsninger. Deling og samarbeid er nøkkelen til å lykkes. I innovasjonsarenaen vår møtes alle på like fot, for det er ved å jobbe sammen at vi bidrar til å skape verdier og arbeidsplasser for fremtiden.

«Vår fremtidige konkurransekraft avhenger av at vi klarer å innovere raskere og smartere enn våre internasjonale konkurrenter». I ÅKP Blue Innovation Arena samarbeider næringsliv og det offentlige  for å skape fremtidens arena for innovasjon og verdiskaping». Per Erik Dalen, CEO ÅKP

EN ALLMENNING FOR VERDISKAPING
Innovasjonsarenaen ligger i 3. etasje i Norsk Maritimt Kompetansesenter og utgjør 800 m2. Gjennom utforming og innredning er det skapt et moderne og fremtidsrettet uttrykk. Eiere er ÅKP AS, SIVA, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Ålesund kommune og Tafjord Kraft. I tillegg er Sparebanken Møre en viktig støttespiller!

Vår ambisjon er å skape en unik tverrsektoriell allmenning der bedrifter, gründere, investorer, forskere og studenter kan samhandle for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Arenaen består av flere visualiseringsteatre, Digicat – Norsk Katapult og arbeidssoner for gründere, vekstbedrifter og studenter.

STARTUP LAB
STARTUP lab har plass til 20 gründere og entreprenører som vil utvikle nye forretningsideer og etablere egen bedrift. Her får de tett oppfølging av ÅKPs team av bedriftsrådgivere, de får tilgang til muliggjørende teknologi, får opplæring i en anerkjent metodikk, de blir tilknyttet vårt team av mentorer og investorer og de vil få hjelp til å søke tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet. ÅKP STARTUP lab er regionens mest kreative og attraktive sted for de som vil starte egen bedrift, og det er den beste møteplassen for nettverksbygging og kunnskapsutveksling.

SCALEUP LAB
I vår SCALEUP lab vil eksisterende næringsliv kunne videreutvikle ideer eller prosjekter i et kreativt og teknologisk avansert miljø. Forskning fra MIT (Massachusetts Institute of Technology) viser at dersom bedrifter skal utvikle nye konsept eller knoppskytinger så gjøres det raskere og mer kostnadseffektivt utenfor bedriften. Vårt mentorkorps av erfarne næringslivsledere og investorer er tilgjengelig for alle som ønsker det. Målet er å bidra til at bedrifter vokser raskere. ÅKP gjennomfører jevnlig egne program for ScaleUp bedrifter.

STUDENT LAB
Entreprenørskap er et satsingsområde i på hele campus. I innovasjonsarenaen kan studenter, studentbedrifter og andre besøkende benytte gruppebord og skjermer. Her skapes interessante samtaler, samarbeid og ideutveksling.

DIGICAT – NORSK Katapult
Sentralt i ÅKP Blue Innovation Arena finner vi DIGICAT – Norges mest fremtidsrettede test- og innovasjonssenter for utvikling av virtuelle prototyper, digitale tvillinger og simuleringsmodeller. Digicat tilbyr støtte i ulik deler av innovasjonsløpet:

Design og produktutvikling, nye ideer og konsept skapes og testes ut før så mye som en kodelinje er skrevet eller et sveisepunkt er satt.

Produksjonsplanlegging, produksjonskost og -prosess simuleres og tunes i parallell med produktutviklingen.

Opplæring og trening, der prosedyrer og opplæring kan gis på situasjoner som er farlig og kostbart å skape i virkeligheten.

Markedsføring og salg, kundene kan oppleve produkt og leveranser før de eksisterer, og skreddersy til sitt behov.

ET GODT UTGANGSPUNKT FOR Å LYKKES
Campus Ålesund var tidlig ute med å ta i bruk avansert simulering og visualisering som et viktig redskap i arbeidet med å styrke havnæringenes konkuranseevne. I dag finnes det mer enn 40 simulatorer samlet her, med mulighet for å kople opp de mot andre simulatorer rundt i verden.

ÅKP Blue Innovation Arena er innovasjonshub’en som tar ansvar for å legge til rette for en kultur for deling. Sammen med gründerne og vekstbedriftene er vi med på å utforske hvordan vår innovasjons- og omstillingskompetanse kan overføres til stadig nye næringer og sikre lederskapet vårt gjennom den fjerde industrielle revolusjon og videre inn i framtiden.

SAMMEN SKAL VI SKAPE NORGES MEST SPENNENDE ARENA FOR GRÜNDERSKAP, INNOVASJON OG VERDISKAPING. BLI MED PÅ REISEN!