ÅKP Startup – to nye programmer for oppstartsbedrifter

Tidligfaseprogrammet «Ide- og markedsavklaring» er for ideer i en tidlig fase og har som mål å analysere sluttbrukerens behov, finne det beste inngangsmarkedet og gi deg gode verktøy for daglig drift. Vi benytter oss blant annet av MIT modellens første 5 trinn. Programmet ble gjennomført for første gang på tampen av 2018 og består av 5 halvdagssamlinger.

Som en fortsettelse på ÅKPs «idè og markedsavklaringsprogram» er det utviklet et «inkubatorprogram». Programmet gir en innføring i MIT modellens 24 trinn. «Inkubatorprogrammet» er for de som har fått aksept i markedet. Her tilbys du et strukturert løp for å utvikle din bedrift, slik at du når dine vekstmål.