Aktivitetsrapport 2018, Håvar Risnes, leder Startup og Scaleup

Start video

ÅKP Startup og Scaleup

ÅKP er hele Sunnmøres inkubatormiljø og vi skal skape vilje og evne til vekst. Vi holder til i hjertet av Norges mest næringsnære Campus, Campus Ålesund, samt i Ulsteinvik og i Fosnavåg. Som kunde av ÅKP Startup og Scaleup får du tilgang til det nyeste nye innen muliggjørende teknologier og kunnskap. Vi kobler deg til et unikt nettverk av internasjonalt orienterte bedrifter og tilgangen til kompetansen hos nøkkelpersoner i disse. Det handler om mennesker, mennesker som samhandler.…
rådgivere
Hoppid.no-kontor
utviklingsavtaler med oppstarts- og vekstbedrifter
forretningsideer
Tar i bruk MIT-metodikk

Tar i bruk MIT-metodikk

Prestisjetunge MIT (Massachusetts Institute of Technology) kjører program for entreprenørskap over hele verden. I august ble det avholdt sommerskole i Kristiansand hvor deltakere fra hele landet fikk lære om hvordan de beste selskapene globalt arbeider med innovasjon og entreprenørskap. Mentorer fra ÅKP deltok på programmet for andre gang, og har innført metodikken i diverse workshops og program for vekst- og gründerbedrifter.…

hoppid.no-kontor for sju kommuner

Våre kontorer i Ålesund, Fosnavåg og Ulsteinvik leverer hoppid.no-tjenester og forvalter hoppid.no-midlene for kommunene Ålesund, Sula, Skodje, Sandøy, Hareid, Ulstein og Herøy. hoppid.no er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke, Fylkesmannen, Innovasjon Norge og kommunene i fylket. I noen av kommunene forvalter ÅKP næringsfonda eller er rådgiver i Næringsfondsaker. Vi arrangerer hoppid.no-kurs både på hovedkontoret og på søre.   
Start video

ÅKP Startup – to nye programmer for oppstartsbedrifter

Tidligfaseprogrammet «Ide- og markedsavklaring» er for ideer i en tidlig fase og har som mål å analysere sluttbrukerens behov, finne det beste inngangsmarkedet og gi deg gode verktøy for daglig drift. Vi benytter oss blant annet av MIT modellens første 5 trinn. Programmet ble gjennomført for første gang på tampen av 2018 og består av 5 halvdagssamlinger. Som en fortsettelse på ÅKPs «idè og markedsavklaringsprogram» er det utviklet et «inkubatorprogram». Programmet gir en innføring i MIT modellens 24 trinn. «Inkubatorprogrammet» er for de som har fått aksept i markedet. Her tilbys du et strukturert løp for å utvikle din bedrift, slik at du når dine vekstmål.
Start video

ÅKP-NTNU Scaleup – for bedrifter som vil vokse raskere

Høsten 2018 ble piloten for vårt første nasjonale Scaleup-program gjennomført. Programmet er basert på MIT-metodikken og består av fire moduler a 2 dager. NTNU i Ålesund har ansvaret for den faglige delen. Samarbeidspartnere er Converto, MRB, SANDS, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Hovedsponsor for programmet er Sparebank 1 SMN. Seks vekstbedrifter fra Møre og Romsdal og en fra Nordland fylke deltok i piloten i 2018. Som deltaker på ÅKP-NTNU Scaleup kobles din bedrift med et svært kompetent mentorteam og går gjennom et program med utstrakt bruk av gjesteforelesere fra næringsliv og akademia. Mentorteamet tar del i utviklingen og verifiseringen av vekststrategien din. I tillegg får hver deltagerbedrift en egen mentor. Neste kull starter opp i februar 2019.

Intervju med samarbeidspartnere

Start video

Jan Rune Hurlen, Sparebank 1 SMN.

Start video

Jan Petter Hagen, Converto og Novela.

Start video

Christian Pritchard, Seriegründer og investor.

Møt en gründer

Abdi & Aske

Iselin Aske, daglig leder.

Abdi & Aske har flere års erfaring arbeid med ungdom, asylsøkere og flyktninger. De holder kurs og foredrag for å fremme felles interesser, mål og verdier på tvers av forskjellige kulturelle og religiøse bakgrunner.

Plarva solutions

Margrethe L. Norland og Maria D. Bekjorden.

Fylkesmester for studentbedrifter og 3. plass i NM. De jobber for å løse problematikken med marin plastforsøpling ved hjelp av larver. Larven har en bakterie i tarmen som bryter ned plast.

Aido

Håvard Ringstad, daglig leder.

Aido er en formidlingsløsning og applikasjon som frigir ledige ressurser i samfunnet og kobler disse sammen med de som har oppdrag. Tjenesten skaper muligheter slik at flere får prøve seg i arbeidslivet.

Founders Lunch

Vi tilbyr deg Sunnmøres viktigste møteplass for gründere, mentorer, investorer og etablerte bedrifter. Hver første onsdag i måneden har det siden avsparket i januar vært fulle hus i rotunden i ÅKP Blue Innovation Arena. Her møter unge initiativrike et nettverk med erfaring. I 2018 har Founders Lunch samlet mer enn 400 deltakere. Faglig påfyll med etterfølgende lunsj har gitt nyttige relasjoner for mange. 
Start video

Studentbedrifter fra NTNU tar steget videre

Biorest og Plarva er to spennende studentbedrifter som i 2018 har blitt en del av ÅKP Startup-programmet til ÅKP. Plarva Solutions er i ferd med å utvikle en løsning for håndtering av plastavfall ved hjelp av en plastspisende larve, mens Biorest arbeider med å utnytte næringsinnhold fra krabbeskall som tilsetning til eksempelvis dyrefôr.

AgriMare Bio vant 1 million kroner

En liten børstemark, en genial idé og et gigantisk markedspotensial førte AgriMare Bio helt til topps i NÆRINGSTEFT-finalen. – Vi er 1 million kroner og hundrevis av erfaringer rikere, sier de lykkelige vinnerne. I sin begrunnelse fremhever juryen at AgriMare Bio har tatt tak i to store miljøutfordringer innen den globale akvakulturnæringen, og gjort dette om til en forretningsidé.…

Jusshjelp for gründere

En gang i uken har advokatfirmaet SANDS vært til stede i ÅKP Blue Innovation Arena og gitt gründere gode råd og tips rundt juridiske forhold. SANDS er en svært verdifull samarbeidspartner som har bidratt både i det daglige og under hyggelige arrangement gjennom året.

Start video

Inkubatorforum

Besøk hos utvalgte bedrifter eller undervisning med spesielle tema har vi kalt Inkubatorforum. I februar inviterte Luminell oss til å høre om deres reise; i mars holdt Fluges Patentkontor fagseminar, i april besøkte vi kaffebrenneriet JACU og hadde et fagserminar med SANDS; i september hadde vi salgskurs med en amerikansk gjesteforeleser og i oktober arrangerte vi fagseminar med Henrik Grung (SANDS) og Paal Fure (Dentsu Aegis). Fagseminaret «Bygg merkevare» med Monika Hestad (Brand Valley) i november.
ÅKP Startup og Scaleup-kontor

ÅKP Startup og Scaleup-kontor

ÅKP Startup og Scaleup har sitt hovedkontor på ÅKP Blue Innovation Arena. ÅKP Blue Innovation Arena ligger på Campus Ålesund, Norges mest næringsnære Campus. Her har gründerne og vekstbedrifter sine arbeidsplasser. ÅKP-kontoret i Ulsteinvik er faglig ansvarlig for aktivitetene på søre Sunnmøre. I tillegg til kontoret i Ulsteinvik fungerer Fosnavåg Nyskapingspark også som et arbeidsfellesskap for våre grundere. Her har vi arrangert flere sosiale sammenkomster og to inkubatorforum (med SANDS og FlugesPatentbyrå). 
NÆRINGSTEFT i Møre og Romsdal

NÆRINGSTEFT i Møre og Romsdal

I mars stakk gründerbedriften AgriMare Bio av med seieren i Sparebanken Møres første konkurranse om best næringsteft. I samarbeid med NTNU, ProtoMore, Vindel og ÅKP utlyste banken en million kroner i premie til enkeltpersoner, små og mellomstore bedrifter med den beste forretningsidéen for å skape arbeidsplasser og fremme utvikling i fylket. 50 kvalifiserte søkere ble plukket ut…

Andre arrangement i 2018

Vi har deltatt på m.a. på SIVA nettverkssamling i Surnadal i oktober samt SIVA NETT – den nasjonale samlingen i juni i Trondheim. Som kompetansemeglere har vi deltatt på regionale Kompetansemeglersamlinger i januar og november, samt deltakelse Lysaker (nasjonalt) i august. Vi var medarrangør av Fosnavåg Konferansen i juni, og vi deltok som medarrangør av Innovasjonsfestivalen Åndalsnes i november.

Nyskapingsdagen på Søre Sunnmøre

Den årlige nyskapingsdagen ble i år arrangert den 30. oktober i Ulsteinvik, med temaet «Digitalisering i et konkurranseperspektiv». «Nyskapingsdagen Søre» er et samarbeidsprosjekt mellom de 6 hoppid-kommunene på Søre Sunnmøre; Hareid, Ulstein, Herøy, Vanylven, Ørsta og Volda. ÅKP har ansvar for kontorene i Hareid, Ulstein og Herøy.

Presentasjon av gründeridéer i felleslunsjen

Presentasjon av gründeridéer i felleslunsjen

Felleslunsjene i ÅKP Blue Innovation Arena har hatt ulike innslag fra nyetablerte selskaper med spennende idéer. Viiral har for eksempel utviklet et norsk produkt som kan virke forebyggende mot forkjølelse. De har lansert nettbutikk og finnes i dag i hyllene hos Apotek1-kjeden.  

Se filmen Blue Innovation Arena

Bli med en tur inn i Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Her samhandler gründere, bedrifter og forskningsmiljø for å skape fremtidens arbeidsplasser.

2018 i bilder

Facebook reports: (#200) Missing Permissions