Bærekraft på nasjonal dagsorden

Bærekraft på nasjonal dagsorden

19. april arrangerte NTNU åpen dag for bærekraft på Terminalen i Ålesund i samarbeid med NORAD og The NorthWest. Bjørn Haugland (DNV GL) presenterte FNs bærekraftmål og utfordret alle til å tenke nye teknologier og forretningsmodeller for en bærekraftig utvikling. 

NORAD snakket om vårt felles etiske ansvar til å kjempe mot sult i verden.

Viserektor for NTNU i Ålesund Annik M. Fet og Leder for Studentparlament Gjermund K. Langset presenterte hvordan NTNU jobber for et bærekraftig universitet.

Ålesund kommune og Nye Ålesund vedtok å aktivt arbeide for Bærekraftmål nr 14 Liv under vann, dette bekrefter hvor viktige de marine ressursene er i vår region.