NCE Blue Legasea​
Fra v. Arthur Almestad, NFR, Annik Fet, NTNU, Wenche Uksnøy, Blue Legasea, Agnes Gundersen, Møreforsking Lisbeth Nervik, M&R Fylke Bak: Odd Reidar Kvalsund, Innovasjon Norge, Per Magne Eggesbø, Ramoen, Robert Wolff, Sintef Ocean, Bjørn Refsum, EPAX Norway, Tormod Thomsen, Firmenich Bjørge Biomarin, Leif Kjetil Gjendemsjø, Pharma Marine, Per Erik Dalen, ÅKP. Disse var Ikke med da bildet ble tatt: Tore Roaldsnes, Nordic Wildfish, Jan Roger Bjerkestrand, GC Rieber Oils, Hogne Hallaråker, Arctic Nutrition, Espen Remme, Helse Møre & Romsdal. Foto: Tony Hall.

NCE Blue Legasea​

Klyngeprosjektet NCE Blue Legasea skal være en drivkraft for innovasjon og verdiskaping i utnyttelsen av marint råstoff. Klyngen består av bedrifter innen havgående fiskeflåte, landbasert foredlingsindustri, omega 3-produsenter og bedrifter…

Fortsett å lese
  • 1
  • 2