De neste årene er det syv utviklingstrekk som gjelder

De neste årene er det syv utviklingstrekk som gjelder

Future Talks samlet over 500 deltagere gjennom 2018. Hensikten med dette prosjektet er å øke kunnskapen rundt blant annet digitalisering og internasjonalisering. – Vi skal levere en solid verktøykasse som gjør norske merkevarer bedre rustet for fremtiden, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy.

I løpet av 2016 ble fire konferanser og workshoper gjennomført for å belyse interne og eksterne utfordringer i lys av globale megatrender. Konferansene NextTech (2017) og Move Your Brand (2018) ga oss alle nyttige innspill til strategi- og taktisk arbeid. Future Talks er et samarbeidsprosjekt mellom Norwegian Rooms Cluster og bedriftsnettverket NextDigital.

Klyngen arrangerte flere delingsseminar både i Ålesund og Oslo, der de syv utviklingstrekkene ble presentert, og fanget interesse langt utover klyngens egne medlemmer, i flere ulike næringer og industrier.

Les mer om utviklingstrekkene: Trendrapport 2018