DigiCat

DigiCat – Norsk katapultsenter tilbyr testfasiliteter, kompetanse, metodikk og nettverk for virtuell prototyping og digitale tvillinger til alle næringer.

Vårt tilbud strekker seg gjennom hele utviklingsløpet fra idé til ferdig produkt. I katapult-senteret kan du på en enkel måte teste og validere ideer, konsepter og produkter i en digital verden Senteret tilbyr også opplæring, trening og kurs i samarbeid med de fremste kompetansemiljøene nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom testsenteret vil du bli kjent med det nyeste innen industriell bruk av digitale tvillinger, og virtuell og forsterket virkelighet som verktøy for å akselerere innovasjonshastigheten. Her vil du få en innføring i sentrale begreper og teknologier som spenner fra modellering og Cyber Security til agile- og simuleringsbaserte designprosesser, slik at du raskt kan utvikle og optimalisere ditt produkt og din bedrift.