DigiCat

DigiCat – Norsk katapultsenter tilbyr testfasiliteter, kompetanse, metodikk og nettverk for virtuell prototyping og digitale tvillinger til alle næringer. Vårt tilbud strekker seg gjennom hele utviklingsløpet fra idé til ferdig produkt.…

Våre tjenesteområder

Våre tjenesteområder

Idéutvikling

Vi setter samme et team som hjelper deg med ideutvikling. Vår verktøykasse spenner fra en kreativ idéutviklingslab, avansert visualisering og til et sanntids simuleringsmiljø.

Test av produkt

Vi bistår i utvikling og testing av virtuelle prototyper av ditt produkt. Vi tilbyr introduksjonskurs i bruk av digitale verktøy og rådgiving og brukerstøtte gjennom hele prosessen.

Test av system

Vi tilbyr tilgang til simuleringsmodeller der du kan teste dine prototyper på system og integrasjonsnivå. Vi gir brukerstøtte, rådgiving og tilgang til skreddersydde testscenario.

Autonomi

Møre Ocean Lab er Norges best instrumenterte fullskala hav-laboratorium og en unik plattform for datainnsamling. Digicat katapultsenter vil bruke denne infrastrukturen til å bistå bedrifter med å teste fremtidens maritime utstyr, fartøy og autonome løsninger i et reelt miljø.

Vekstprogram

Vi tilbyr et vekstprogram der vi hjelper din bedrift med å vokse internasjonalt.

Kompetanse

Vi tilbyr seminar og kurs innen programmering, 3D-modellering, simulering og digitale tvillinger.

Vite mer om Digicat? Kontakt: Jan Børre Rydningen  –  jan.borre.rydningen@aakp.no  –  +47 901 36 995

Norsk katapult er en ordning som etablerer og utvikler infrastruktur for innovasjon. Katapultsentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle, prototype, test, simulere og visualisere slik at ideer utvikles raskere, bedre og med lavere risiko.

Fikk Katapult-status

Fikk Katapult-status

Det var en gledens dag for industrien på Møre og ÅKP Blue Innovation Arena da SIVA 5. juni kunngjorde de tre nye miljøene som ble tatt opp i ordningen Norsk katapultsenter. Nyheten ble sluppet av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Sivakonferansen i Trondheim. – Jeg vil gratulere de tre miljøene med å ha fått et spennende og viktig oppdrag. Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. De nye katapult-sentrene vil bidra til at nye løsninger fra havnæringene kan testes, utvikles og overføres til andre bransjer. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Statsminister Erna Solberg på besøk

I august besøkte Statsminister Erna Solberg DigiCat, hvor hun fikk se hvordan VR kan brukes i design av skip og utstyr.
– Det at dere har fått status som katapultsenter er en honnør til kompetanse- og industrimiljøet i regionen her.

Erna Solberg

Industri Futurum

Prosjektleder Jan Børre Rydningen presenterte DigiCat under årets Industri Futurum. Mørekysten var godt representert under sesjonen Digitale tvillinger; med moderator Arnt Dahle fra Optimar, Instituttleder ved NTNU i Ålesund Hans Petter Hildre og vår egen Jan Børre Rydningen. Andre innledere var Lars Fossum produksjonssjef for digitale industriløsninger og CEO for Skyreal Hugo Falgarone. Det ble en interessant og godt besøkt sesjon.

Se filmen Blue Innovation Arena

Bli med en tur inn i Norges første virtuelle innovasjonsarena og katapult. Her samhandler gründere, bedrifter og forskningsmiljø for å skape fremtidens arbeidsplasser.

I gang med bedriftsprosjekter

I gang med bedriftsprosjekter

Digicat er i oppstartsfasen, men flere bedrifter er allerede i gang med konkrete prosjekter. Prosjektene er i forskjellige utviklingsfaser, enkelte tester og validere tidlige ideer til løsninger, andre er kommet lengre og tester virtuelle prototyper av sine produkt. Prosjektene som er i gang spenner fra støperibransjen, til maritimt utstyr, skipsdesign og innredning av cruiseskip.
Airbus Helicopter

Airbus Helicopter

I februar besøkte vi Airbus Helicopters i Marignane i Frankrike. Airbus har jobbet med industriell bruk av VR i over 10 år og har 20 VR-senter verden over. Nå øker de takten, og investerer ytterligere i VR-utstyr. Airbus benytter VR til forberedende arbeid i designprosessen, samt som en del av design review for å utbedre design. Trening og opplæring er også en viktig del. Digicat prøver nå ut de samme digitale verktøyene.

Studietur til Tyskland

Vi besøkte Audi, Siemens og Voith Composites som alle bruker virtuell prototyping og digitale tvillinger for å øke innovasjonshastigheten og redusere risiko i utviklingen av nye produkt.

Prosjektstøtte

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 100.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage eller fra Stiftelsen Teknologiformidling. Det er ingen krav til forskningsgrad eller innovasjonshøyde, men prosjektet må ha en reel utfordring som katapultsenteret kan bidra til å løse. Dette er et virkemiddel for å senke terskelen for å ta i bruk testsenteret. Det er løpende tildeling og kort behandlingstid.