Digitale tvillinger optimaliserer drift

Digitale tvillinger optimaliserer drift

Digital Twins for Vessel Life Cycle Service – et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN)

Digital tvillinger har blitt et populært begrep i det siste og vi ser flere prosjektet innen området. Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) ved NTNU Ålesund arbeidet med digitale tvillinger av skip i operasjon med det mål å optimalisere drift. De ser spesielt på hvordan en kan redusere vedlikehold basert på kjennskap til hvordan maskiner og utstyr brukes. Det vil si sensorer om bord i skipet sender data direkte til land. Data går inn i den digitale tvillingen og ulike analysemetoder brukes til å beregne behov for vedlikehold, service osv. Målet er naturligvis å redusere kostnadene til drift, men samtidig ha sikker drift.

Som analysemetoder brukes både tradisjonelle metoder innen tilstandsbasert vedlikehold og maskinlæring.

Til å teste metoder har IHB startet å instrumentere NTNU sitt forskningsskip Gunnerus. Sensorer i maskinrommet er på plass og vi har startet med å sende data til land. Analysemetoder er nå under utvikling.

GCE Blue Maritime og ÅKP er partner i prosjektet sammen med SINTEF Ålesund, Rolls-Royce Marine og DNV GL. Prosjektet får støtte fra forskningsrådet og skal avsluttes i 2021.