FoU-mobilisering 2018
Arrangører: Ragnhild Nilsen, NTNU, Janne Stangeland, Møreforsking, Jannicke Remme, Sintef Ocean, Wenche Uksnøy, Blue Legasea, Margareth Kjerstad, Ola Ween, Møreforsking, Kristine Kvangarsnes, Grete Hansen Aas, NTNU.

FoU-mobilisering 2018

I april 2018 arrangerte vi den fjerde Biomarin FoU mobiliseringen, denne gangen med tema bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Formål med mobiliseringen var å synliggjøre Campus Ålesund og  skape en møteplass for å utvikle nye forskningsprosjekter. Vi ønsket å lage en møteplass for å inspirere og presentere nye løsninger, nye resultater og nye ideer for ei bærekraftig utvikling av havbruksnæringa – alt fra produksjon til produkt basert på restråstoff.

Dette ble arrangert som et samarbeid på Campus mellom Møreforsking, Sintef, Blue Legasea og NTNU. Foredragsholderne kom fra industri, universitetsmiljø og virkemiddelapparat. Et stort spekter av tema ble dekket fra nye oppdrettskonsepter, fiskevelferd, integrert oppdrett, transport av fisk, produksjon av mikroalger, landbasert oppdrett, utnyttelse av restråstoff.

Mobiliseringen samlet mer enn 110 personer. Deltagerne var fordelt med 1/3 fra industri, 1/3 forskere og 1/3 studenter og virkemiddelapparat

Møtet ble planlagt og gjennomført som en dugnad koordinert av NTNU og med Sparebanken Møre som sponsor.