Fra hav til marin ingrediens

Fra hav til marin ingrediens

Blue Legasea arrangerte konferansen Fra Hav til Marin ingrediens 17 april – sammen med Sjømat Norge, Biotech North klyngen fra Tromsø og FHF.

Statssekretær Veronika Pedersen Åsheim fremhevet i sitt åpningsinnlegg mulighetene i biomarin næring. Sammen med en rekke gode representanter fra industri, bransjeorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt fikk vi denne dagen fremheva forskjellige tema knytta til potensialet og utfordringene som må tas tak i for vår nasjonale biomarine næring. Der var gode tilbakemeldinger fra deltagerne og innleggs holdere og hele 150 deltagere fra industri, forskning og akademia møtte opp. Det er vi veldig fornøyde med og vi har stor tro på konferanse samarbeidsmodell også på fremtidige arrangement .