GCE Blue Maritimes klyngekonferanse 2018

GCE Blue Maritimes klyngekonferanse 2018

Årets klyngekonferanse var den 10 i rekken og samlet ledere fra hele den maritime klyngen På Møre.

Den maritime næringa er svært viktig for havnasjonen Norge. Tall fra Norsk Industri viser at den står for 23 % av all eksport fra landet og sysselsetter over 90.000 mennesker. Næringa er nå midt i en digital omstillingsprosess og NRK valgte å sette søkelys på dette med utgangspunkt i den maritime klyngen på Møre. Se sendingen fra NRK Møre og Romsdal her nrk video. Programleder var Jannicke Farstad.

Klyngeanalysen 2018
Det går mot bedre tider. Det var konklusjonen da Erik Jakobsen i Menon presenterte klyngeanalysen 2018. I analysen sier bedriftene at de forventer økt lønnsomhet i årene som kommer og at de vil ansette 700 nye arbeidere. Den samlede ordreboken for den maritime klyngen på Møre har vokst fra åtte måneder til 14 måneder.

Økt omsetning
Menon venter at omsetningen for alle klyngebedriftene i 2018 vil øke til 54,7 milliarder – en økning på 16 prosent. Neste år venter alle segmentet økte inntekter – og spesielt verftene – som tror på en økning på hele 20 prosent. Det ser også lyst ut for skipsdesign og tjenesteleverandørene som melder om økt aktivitet og inntjening.

Viktig at verftene øker lønnsomheten
De store verftene i klyngen er midt i en stor omstilling og har lykkes med å kapret viktige kontrakter i cruise-, ferge, fiskeri og havvind-markedet. De har de siste årene tapt penger og Menon påpeker at det er svært viktig at verftene nå øker lønnsomheten i årene fremover.

Klynga i minus i 2017
Analysen av 2017-tallene viser at klyngen for tredje året på rad endte i minus på driftsresultatene. Verdiskapingen sank, drevet av en dårlig utvikling i rederiene og forsterket av at tallene fra Farstad Shipping og Rem er tatt ut av analysen. Ved utgangen av desember 2017 sysselsatte klyngebedriftene 13.300 personer. Hele 5300 ansatte har mistet jobbene sine i den maritime klynge på Møre siden 2014, noe som utgjør nær 30 prosent av samtlige sysselsatte.

Produktiviteten per ansatt fortsetter å falle og analysen påpeker at det vil være avgjørende for møreklyngen at konkurransekraften nå styrkes. Samtidig bidrar kostnadskutt og effektivisering i bedriftene til en forventning om at dette vil bedre seg.

Må lykkes med digitaliseringen
Menon peker på at utviklingen i klynga fremover også vil være avhengig av at en lykkes med digitaliseringen og at en klare å utnytte effektene av Kongsbergs sitt inntog i Rolls-Royce Marine.

Last ned presentasjonen av klyngeanalysen her: Last ned rapporten