Gründerhjelp til innvandrere

Gründerhjelp til innvandrere

Flere innvandrere ønsker å skape sine egne arbeidsplasser. Nettverk og norske regler kan være en utfordring, så Hoppid arrangerte kurs i januar og februar. At gründerkurset for innvandrere ble holdt i innovasjonsarenaen var ikke tilfeldig. Her sitter det mange gründere som allerede er i oppstartfasen og som har erfaring de kan dele med kursdeltakerne. Blant kursdeltakerne ble vi kjent med Abdi og Aske abdiaske.no.

De er et tverrfaglig team med flere års erfaring i arbeid med ungdom, asylsøkere og flyktninger. Abdi og Aske tilbyr blant annet kompetanseheving i arbeid med flyktninger og jobber med integrering, radikalisering, ekstremisme og religionforståelse. Etter Hoppid kurset ble Abdi og Aske en del av ÅKPs StartUp bedrifter, og vi har fulgt dem på veien videre. I november 2018 arrangerte Abdi og Aske en turne med en prest og en imam om hverdagsintegrering for en inkluderende hverdag og et tryggere samfunn.

Takk til Hoppid som etablerte første kontakt i innovasjonsarenaen!