I gang med bedriftsprosjekter

I gang med bedriftsprosjekter

Digicat er i oppstartsfasen, men flere bedrifter er allerede i gang med konkrete prosjekter. Prosjektene er i forskjellige utviklingsfaser, enkelte tester og validere tidlige ideer til løsninger, andre er kommet lengre og tester virtuelle prototyper av sine produkt. Prosjektene som er i gang spenner fra støperibransjen, til maritimt utstyr, skipsdesign og innredning av cruiseskip.