Innovasjonsarenaen – møteplass for kunnskapsutveksling

Innovasjonsarenaen – møteplass for kunnskapsutveksling

Det første året til ÅKP Blue Innovation Arena har vært preget av et enormt antall besøkende som har benyttet lokalene til møter, seminar, presentasjoner og informasjonsformidling. Etter et besøk i innovasjonsarenaen har man alltid lært noe nytt eller plukket opp oppdatert informasjon om diverse bransjer. Noe av det beste med denne allmenningen er muligheten til å utveksle kunnskap, møte nye, inspirerende personer og oppdage mulighetene som finnes innen teknologi, kompetanse og erfaring. Her kobles gründere, investorer, næringsliv, akademia, studenter og det offentlige i skjønn forening. Alle er velkommen til å benytte lokalene, her opplever man utviklingsmuligheter og samarbeid i praksis.