Innovasjonssamarbeid med Nye Ålesund

Innovasjonssamarbeid med Nye Ålesund

Kommunen har etablert Norges første testsenter for offentlig innovasjon i ÅKP Blue Innovation Arena. Målet er å bli best i landet på å prøve ut nye ideer. Nye Ålesund har store ambisjoner om å bygge en sterk innovasjons- og utviklingskultur, og ønsker å være en synlig del av det unike innovasjonsmiljøet ved Campus Ålesund. De har ansatt Norges første fremtidsnavigatør med ansvar for å legge til rette for idéutvikling, innovasjonsprosjekt og nettverksbygging. Framtids-navigatøren har fast kontorplass i arenaen.