Kompetanseløft i «Global Branding» og «Business Model Innovation»

Kompetanseløft i «Global Branding» og «Business Model Innovation»

De tre næringsklyngene tilknyttet ÅKP; GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og Arena Norwegian Rooms gikk for to år siden sammen om å spleise på utvikling av nye kompetansetilbud. Våre medlemsbedrifter meldte inn behov for ny kompetanse innen merkevareledelse, internasjonalisering og nedstrømsinnovasjon, og fikk støtte av Innovasjon Norge til å utvikle tilpassede kurstilbud som deltakere kunne kombinere med fulltidsjobb.

Etter prosjektperioden på to år kan vi se tilbake på fire helt nye kortprogram og to årsstudier med fokus på muligheter og utfordringer i en digitalisert og globalisert verden. Bortimot 100 deltakere har i denne perioden deltatt og avlagt eksamen på våre kurs- og utdanningstilbud, tilrettelagt av NTNU i Ålesund og NHH i Bergen og Oslo. Selv om prosjektperioden er over er det mulig å delta på kursene også i årene som kommer, med muligheter for rabatt for våre klyngemedlemmer.

NTNU tilbyr kursserien Digital strategi og ledelse hvor ledere og mellomledere kan få oversikt over nye drivkrefter for endring, nye strategiske verktøy og anledning til å diskutere utfordringer og muligheter sammen med andre ledere fra ulike bransjer. Undervisningen, som går over to intensive samlinger, er mest mulig praktisk rettet hvor kunnskap og erfaringer til både professorer, innleide konsulenter og kursdeltagere brukes.

NHHs samlingsbaserte deltidsstudier innen Merkevareledelse og Internasjonalisering og Innovasjon og nye forretningsmodeller går over ett år, og kan tas enkeltvis eller som et fullt masterprogram. Fra bedriften Flokk deltok flere ansatte samtidig, som med ny kunnskap og nye verktøy kunne arbeide med strategiutvikling sammen innen sine ulike forretningsområder.

– Selv om kurs- og utdanningstilbudene har vært helt nye har vi fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det at de har kunnet løse reelle utfordringer i sine bedrifter gjennom diskusjoner og oppgaveskriving gjør det til noe mer enn en akademisk øvelse. Våre omgivelser endres fort, og økt kunnskap om digitale teknologier kan gjøre oss bedre rustet i et stadig mer konkurranseutsatt, internasjonalt marked, sier prosjektleder for kompetanseløftet Åsne Folstad.