Lager felles simuleringsplattform

Lager felles simuleringsplattform

En rekke aktører frå maritim industri går sammen om å utvikle av en felles standard for modell -og systemsimulering basert på etablerte standarder i bilindustrien.

Simuleringer er i dag mye brukt i alle stadier av et fartøys livssyklus. Imidlertid er potensialet i simuleringer fortsatt ikke fullt utnyttet. Kostnaden ved å etablere simulering modeller er betydelig, og re-bruk av modeller er begrenset. Maritime aktører med Rolls-Royce Marine, DNV GL, NTNU og SINTEF tar nå sikte på å endre det. Målet er å etablere en standard for modeller og simuleringer i den maritime industrien.
– Den åpne simuleringsplattformen OSP vil definere standarder og teknologi som danner grunnlaget for et digitalt økosystem der maritime industri kan utveksle modeller og samarbeide gjennom bruk av digitale tvillinger. Dette kan brukes til utvikling av fremtidige skipsdesign og beslutningsstøtte for eksisterende skip.
Jan Egil Wagnild, Digital Solutions and Innovation, DNV GL
En rekke nasjonale og internasjonale industribedrifter deltar nå i utviklingen av programmet

Se film om prosjektet
open simulation platform