NCE Blue Legasea​
Fra v. Arthur Almestad, NFR, Annik Fet, NTNU, Wenche Uksnøy, Blue Legasea, Agnes Gundersen, Møreforsking Lisbeth Nervik, M&R Fylke Bak: Odd Reidar Kvalsund, Innovasjon Norge, Per Magne Eggesbø, Ramoen, Robert Wolff, Sintef Ocean, Bjørn Refsum, EPAX Norway, Tormod Thomsen, Firmenich Bjørge Biomarin, Leif Kjetil Gjendemsjø, Pharma Marine, Per Erik Dalen, ÅKP. Disse var Ikke med da bildet ble tatt: Tore Roaldsnes, Nordic Wildfish, Jan Roger Bjerkestrand, GC Rieber Oils, Hogne Hallaråker, Arctic Nutrition, Espen Remme, Helse Møre & Romsdal. Foto: Tony Hall.

NCE Blue Legasea​

Klyngeprosjektet NCE Blue Legasea skal være en drivkraft for innovasjon og verdiskaping i utnyttelsen av marint råstoff. Klyngen består av bedrifter innen havgående fiskeflåte, landbasert foredlingsindustri, omega 3-produsenter og bedrifter som foredler marine proteiner, utstyrsleverandører samt store nasjonale partnere innen FOU og utdanning. 45 nasjonale partnere fra hele den marine verdikjeden fra hav til marked er i dag representert, og vi vokser. Ambisjonen er å være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for norsk fiskerinæring og skape norske arbeidsplasser.

Gjennom radikale innovasjoner innen fangst, fiskeri- og prosesseringsteknologi, samt verdiøkning på marine produkter, skal klyngeprosjektet løfte en av Norges viktigste eksportnæringer. Kompetanse og bærekraftige løsninger fra klyngen skal bidra til økt verdiskapning og eksport for tilgrensende industri, ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt, samt posisjonere Norge som foregangsnasjon på FN`s bærekraftsmål. Gjennom samarbeid, kompetanseutvikling, innovasjon og internasjonalisering søker partnerne å styrke konkurransekraft og lønnsomhet.