Aktivitetsrapport 2018, Klyngeleder, Oddbjørn Hatløy

Start video

Norwegian Rooms® Cluster

Norwegian Rooms® Cluster skal være et nasjonalt kraftsenter for sterke og innovative merkevarebedrifter i ferdigvareindustrien.

I en tid der særlig digitalisering og kunstig intelligens skaper disruptiv endring gjennom nye forretningsmodeller og digitale verdikjeder, har den norske ferdigvareindustrien et sterkt behov for samarbeidsorienterte innovasjons- og utviklingsaktiviteter for å skape økt verdi­skaping og styrket konkurransekraft.

Klyngen samler 50 aktører fra en rekke ulike bransjer innenfor norsk ferdigvareindustri som har det til felles at markedsorientert produktutvikling og merkevarebygging er avgjørende for suksess. Ved å koble aktører fra ulike bransjer over hele landet rundt felles muligheter og utfordringer, skal klyngen bli et kraftsenter for markedsorienterte innovasjoner.

Les mer på norwegianrooms.no

Klyngens satsingsområder:

Klyngens satsingsområder:

Scenarioprosjektet som ble videreført i 2017, handler om å dele kunnskap og erfaringer rundt fremtidige utfordringer. Neste samling 15. februar 2018.
Program for internasjonalisering og økt eksport gjennom kompetansetiltak og nettverksaktivitet.
Program for digital transformasjon gjennom kompetansetiltak og nettverksaktivitet.
klyngeaktører
ansatte (4497 i utlandet)
mrd kr i omsetning
mrd kr i eksport (71%)

Future Talks:

De neste årene er det syv utviklingstrekk som gjelder

Future Talks samlet over 500 deltagere gjennom 2018. Hensikten med dette prosjektet er å øke kunnskapen rundt blant annet digitalisering og internasjonalisering. – Vi skal levere en solid verktøykasse som gjør norske merkevarer bedre rustet for fremtiden, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy.

I løpet av 2016 ble fire konferanser og workshoper gjennomført for å belyse interne og eksterne utfordringer i lys av globale megatrender. Konferansene NextTech (2017) og Move Your Brand (2018) ga oss alle nyttige innspill til strategi- og taktisk arbeid. Future Talks er et samarbeidsprosjekt mellom Norwegian Rooms Cluster og bedriftsnettverket NextDigital.

Klyngen arrangerte flere delingsseminar både i Ålesund og Oslo, der de syv utviklingstrekkene ble presentert, og fanget interesse langt utover klyngens egne medlemmer, i flere ulike næringer og industrier.

Les mer om utviklingstrekkene: Trendrapport 2018

Program for digital modenhet ble en suksess

Program for digital modenhet ble en suksess

Gjennom 2018 har fem bedrifter vært gjennom pilotprogrammet GoDigital – et program for å kartlegge og utvikle digital modenhet i bedrifter. Gjennom samlinger, mentoring og arbeid i ledergruppene i bedriftene, har programmet blitt en suksess som pilot. Klyngen forbereder nå nye grupper i 2019.

Norsk ferdigvareindustri er stor

bedrifter
ansatte
mrd kr

Kilde: Nærings- og fiskeridepertamentet, «Verda som marknad» Regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering.

Start video

Future Talks:

Move Your Brand samlet 240 deltagere

Move Your Brand ble arrangert på NMK av Norwegian Rooms Cluster og teknologinettverket NextDigital 15. februar. Tema for konferansen var merkevarebygging, sosiale medier, e-commerce, roboter og kunstig intelligens.

Deltakerene var samlet for å høre på spennende nasjonale og internasjonale merkevarer og påvirkere. De fikk også jobbet sammen på tvers av bedrifter og bransjer i en felles workshop og snakket med merkevarebyggere, kommunikasjons- og designmiljøer på stands i pausene.

Sjekk stemningen og se foredragene på nytt her: futuretalks.no

Internasjonalt klyngesamarbeid:

Fantastisk respons på Together=Nordic Design

For første gang gikk danske, svenske, finske og norske møbel- og interiørprodusenter sammen om å profilere nordisk design i New York. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet utstillingen mandag 21. mai, med nærmere 300 gjester tilstede i Snøhettas lokaler på Manhatten.

Les mer: norwegianrooms.no

Eksportprogram vil styrke norske merkevarer

Innovasjon Norge satte i gang eksportutviklingsprogrammet «Nordic Living» denne høsten, med mål om vekst og økt eksport for design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri. Totalt 11 bedrifter deltar. Eksportprogrammet er et resultat av samarbeidet mellom Innovasjon Norge, DOGA og industrien. Norwegian Rooms® Cluster har vært med på programutviklingen:

– Dette programmet vil passe klyngens bedrifter svært bra, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy. – Kombinasjonen av det samlingsbaserte og de individuelle bedriftsprosessene, vil kunne gi spennende effekter og resultater!

Større potensiale for personlige kunderelasjoner

Ny teknologi kan effektivisere og skape et nytt og større potensiale for personlige kunderelasjoner.

– Fordi vi har med mennesker å gjøre, og ikke maskiner, er den menneskelige relasjonen viktig for oss. Vi vil bygge den langsiktige kunderelasjonen, forteller Bjørn-Helge Vik som er kjedesjef i Slettvoll.

Les mer: futuretalks.no

Hva er inbound marketing og hvordan kan dette generere salg?

Olav Sindre Kriken er partner i det digitale byrået Racer som utvikler løsninger for å løfte frem merkevarer og øke verdiskapingen for kunden. Inbound marketing er en effektiv strategi som kan tilpasses bedrifter i alle bransjer ut fra behov og ønsker.

Les mer: futuretalks.no

Industrial Design Conference 2018

IDC/18 tonet flagg for å bli Norges største Industridesignkonferanse den 18. oktober på Giske. Det ble faglig innhold på dagtid og nettverksbygging, underholdning og middag på kveldstid. I tillegg vil samarbeidspartnerne møtes til tre nettverkssamlinger på ÅKP Blue Innovation Arena på NMK fra januar til september 2019.

HEYMAT rigger for vekst gjennom nytt skaleringsprogram

HEYMAT var en av bedriftene i klyngen som vil deltok på det nye skaleringsprogrammet som Norwegian Rooms® Cluster gjennomføre i samarbeid med ÅKP og NTNU denne høsten.
Se video: Scaleup 2018

Klyngen forsøkte seg på opprykk

Norwegian Rooms Cluster søkte opptak i NCE-programmet denne høsten med klyngeprosjektet Branding Innovation Cluster.

Blant fem konkurrerende klynger nådde ikke dette prosjektet opp i denne omgang. Klyngen reorganiserer seg nå for en videre utvikling utenfor det offentlig finansierte klyngeprogrammet i 2019.

Les mer: norwegianrooms.no

Hvordan kan digitalisering skape innovasjon?

Øystein Vikingsen Fauske, konserndirektør for HR og digitalisering, forteller om 3D i produktutvikling, den digitale kundereisen og samspillet mellom roboter og mennesker i produksjonen.

Les mer: www.futuretalks.no

Industri 4.0 og fokus på bærekraft er Norges framtid som industrinasjon

Industri 4.0 og fokus på bærekraft er Norges framtid som industrinasjon
Jan Christian Vestre og selskapet hans har miljø og bærekraft som en hovedsøyle for virksomheten. Dette verdisynet gjennomsyrer alt de gjør og måten de gjør det på. Om det er dyrt? Spør du Vestre, forteller han deg at det ikke er noen vei utenom. Og forresten, så tjener de penger. Han er overbevist om at bedrifter som ikke driver bærekraftig verken vil ha kunder eller ansatte om noen år. Holdninger, verdier og digitalisering er løsningen.

Les mer: futuretalks.no

Start video

The Human Side of Digitalization

Digitalisering utfordrer arbeidslivet slik vi kjenner det i dag. ÅKP, GCE Blue Maritime og gode samarbeidspartnere fra hele Møre og Romsdal samlet derfor 150 unge arbeidstakere til et fremtidsverksted der vi kartla hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet, sett fra et organisasjons- og ledelseperspektiv. Forskningsprosjektet ledes av NTNU.…

Kompetanseløft i «Global Branding» og «Business Model Innovation»

De tre næringsklyngene tilknyttet ÅKP; GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og Arena Norwegian Rooms gikk for to år siden sammen om å spleise på utvikling av nye kompetansetilbud.…

2018 i bilder

Facebook reports: (#200) Missing Permissions