Ny marin helseindustri

Ny marin helseindustri

21. august 2018 markerte en ny milepæl for Marine for Health og Arctic Nutrition – som første selskap fra Blue Legasea klyngen har Arctic Nutrition kommet gjennom nåløyet og blitt legemiddelfirma. Dette er et unikt eksempel på hvordan utnyttelsen av nye marine råstoff kan bli til høyverdiprodukter. Ikke minst er det en vitamininnsprøytning for prosjektet Marine for Health og klyngens bedrifter for videre satsning på tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutveksling. Under markeringen med LMI signerte Helse M&R også samarbeidsavtale med Marine for Health.

Behov for nasjonalt løft av kliniske studier i Norge
Veien til å bli legemiddelfirma er en tidkrevende og kostbar reise, og ikke minst stiller det strenge dokumentasjonskrav for å underbygge produktets gunstige helsebringende egenskaper. På seminaret 21. august i Blue Innovation Arena, arrangert i fellesskap av Marine for Health, Arctic Nutrition og Legemiddelindustrien (LMI), ble viktigheten av å gjøre kliniske studier i Norge godt belyst. I ett fullsatt auditorium med næringsliv, forskere og media, presenterte Arctic Nutrition innovasjonsreisen fra silderogn til psoriasismedisin. Marine for Health forklarte hvorfor en felles kunnskapsbase er nødvendig for å øke vitenskapelig kompetanse innen marine ingredienser og helseeffekter og LMI utfordringer og muligheter for å etablere marin helseindustri i Norge. Det ble konkludert med at for å etablere en fremtidig helseindustri i Norge er en viktig faktor et nasjonalt løft for dokumentasjon av helseeffekter gjennom kliniske studier i Norge. 

Marine for Health og Helse Møre og Romsdal styrker samarbeidet
I et ledd for å realisere det store uforløste potensiale med høyverdige produkter fra marine ressurser, signerte Marine for Health og Helse Møre og Romsdal (HMR) under seminaret en samarbeidsavtale om kliniske studier. Med utgangspunkt i HMR og sykehuset i Ålesund har samarbeidet til hensikt å lede an et nasjonalt løft for å dokumentere helseeffekter av marine produkter gjennom kliniske studier. Kompetansemiljøet ved klinisk forskningspost på sykehuset i Ålesund har personell med betydelig forskerkompetanse med tilgang på høyteknologisk infrastruktur for kliniske intervensjonsstudier på pasienter/friske og fasiliteter for å ta, prosessere og lagre biologisk materiale i den lokale delen av Biobank1. Ved klinisk forskningspost er det godt lagt til rette og sterkt ønske om samarbeid for forskning og innovasjon mellom HMR og marint næringsliv og HMR har i sin forskningsstrategi mål om å etablere et tydeligere samarbeid med næringslivet.

Stort verdiskapningspotensiale
Verdiskapingspotensialet for en norsk marin helseindustri er stor og dette bekreftes ved at helsemyndigheter verden over anbefaler økt inntak av sjømat for å snu den globale økningen i livstilrelaterte sykdommer. Marine for Health vil i tiden fremover i samarbeid med næringen, helseforetak, FoU-institusjoner og bransjeorganisasjoner aktivt jobbe for å bygge opp nødvendig nasjonal kompetanse som vil danne grobunn for etablering av en fremtidig norsk marin helseindustri.