Press tour

Press tour

I samarbeid med Blue C ble årets pressetur arrangert i juni. I løpet av tre dager for 10 internasjonale journalister møte en rekke bedrifter fra klyngen. Å arrangere presseturer er en viktig del av arbeidet med å synliggjøre klyngen internasjonalt. Hvert år kommer det en rekke artikler og nyhetssaker som følge av kontakten med de internasjonale maritime journalistene.  I samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Tyskland gjennomførte vi også en pressetur med tyske og sveitsiske journalister våren 2018. Ifølge Innovasjon Norge var gav denne pressedekning av klyngen en samlet annonseverdi på 2,2 millioner kroner.