Program for digital modenhet ble en suksess

Program for digital modenhet ble en suksess

Gjennom 2018 har fem bedrifter vært gjennom pilotprogrammet GoDigital – et program for å kartlegge og utvikle digital modenhet i bedrifter. Gjennom samlinger, mentoring og arbeid i ledergruppene i bedriftene, har programmet blitt en suksess som pilot. Klyngen forbereder nå nye grupper i 2019.