Skaper møteplasser

Skaper møteplasser

GCE Blue Maritime Cluster arrangerer hvert år et 20-talls kurs, konferanser og seminarer for bedrifter i den maritime klyngen. Dette er et sentralt tilbud til klyngenes medlemmer og en viktig arena for nettverksbygging.

Konferanser:
GCE Blue Maritimes årskonferanse, IDC 18 Industridesignkonferansen, Haramskonferansen, Fosnavågkonferansen, The Next Wave. I tillegg bidrar vi på andre møteplasser som The North West, Børs og Bacalao, NæringsDriv, DNB NXT og Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes.

With Inside Information
I løpet av året har det blitt arrangert til sammen fire seminarer i serien With Inside Information. Seminarene har tilbudt oppdatert markedsinformasjon om regioner som Russland, USA, Canada og Sør-Afrika. Vi har også hatt markedsseminar om cruise, havvind og det globale olje og gass markedet. Seminarene blir gjort i samarbeid med Innovasjon Norge, Norsk-Russisk Handelskammer, Norwep og Rystad. 400 personer har deltatt på WII-seminarene i 2018.

Tech Focus
Det har vært gjennomført fire heldags Tech Focus seminar i 2018 innen temaene maritime beslutningssystemer, maritim belysning, hybride fremdriftssystemer og havvind. NTNU er hovedsamarbeidspartner i denne seminarrekken. I november arrangerte vi sammen med Glamox, Luminell og organisasjonen Lyskultur et seminar om maritim belysning. 55 deltakere fikk innblikk i den nyeste led-teknologien, samt kunnskap om lovverk og reguleringer innen belysning. Totalt har over 150 personer fra bedrifgtene i klyngen deltatt på Tech Focus i 2018.

Human Focus
I forbindelse med forskningsprosjektet Human Side of Digitalization har det blitt hold flere mindre seminar der fokus har vært organisasjon og ledelse av bedrifter i en digital tid. Det er også vært arrangert et seminar om Sikkerhetskultur og HMS i samarbeid med RQM. Tittelen på seminaret var «32 millioner arbeidstimer uten kritiske hendelser». Seminaret ble ledet av Teddy Broadhurst – en av Norges fremste eksperter innen adferdsbasert sikkerhetskultur og HMS.