Studentbedrifter fra NTNU tar steget videre

Biorest og Plarva er to spennende studentbedrifter som i 2018 har blitt en del av Startup-programmet til ÅKP. Plarva Solutions er i ferd med å utvikle en løsning for håndtering av plastavfall ved hjelp av en plastspisende larve, mens Biorest arbeider med å utnytte næringsinnhold fra krabbeskall som tilsetning til eksempelvis dyrefôr.