Workshop med Equinor

Workshop med Equinor

Equinor satser stort på fornybar energi. De anslår at 15-20 prosent av de totale investeringene vil gå til nye energiløsninger innen 2030. Dette tilsvarer rundt 100 milliarder kroner. Havvind er en sentral del av satsingen. Selskapet er i gang med å bygge verdens største havvindmøllepark på Doggerbank med 300 vindmøller, som skal gi 3.600 megawatt strøm til rundt 3,6 millioner husholdninger.

I den forbindelse inviterte GCE Blue Maritime Equinor New Energy Solutions til en workshop sammen med den maritime klyngen. Vi ønsket lære mer om utfordringene til Equinor og å undersøke hvordan kompetansen i den maritime klyngen kunne utnyttes innen havvindssegmentet.

Over 30 deltok i workshopen, det ble en interessant og lærerik seanse hvor Equinor også fikk et innblikk i hva den maritime klyngen kan bidra med.
«Vi ser at dere har kommet langt. Det var veldig interessant å se mangfoldet av aktører fra den maritime klyngen som faktisk jobber med og har levert til havvindmarkedet.» Bjørn Johansen, HyWind Scotland, Statoil.